ออกสำรวจเส้นทางฝันของ หญิงปุ๊ก วิลาวัลย์ แก้วเขียวบริสุทธิ์

จากเด็กผู้หญิงที่เคยมองเข้าไปในกระจกแล้วไม่ชอบตัวเอง เปลี่ยนเป็นคนที่รักตัวเอง ได้เป็นตัวเองในแบบที่เธอชอบ และมีเป้าหมายในการเลือกใช้ชีวิตในแบบที่ชอบอย่างชัดเจน ผ่านการเรียนรู้ เก็บประสบการณ์จากการเดินทางรอบโลก