2 สุดยอดสถานที่ท่องเที่ยวในลิทัวเนีย Lithuania

"สาธารณรัฐลิทัวเนีย" ตั้งอยู่แถบทะเลบอลติกในยุโรปตะวันออก มีประชากรทั้งหมดเพียง 3,000,000 คน ใช้ชีวิตกันแบบ Slow life มีความสุุขกับสถาปัตยกรรมที่มีเอกลักษณ์น่าหลงใหล ไม่แพ้เมืองอื่นๆ ในยุโรป